Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Läkarhus Kyrkbyns erbjuder vaccinering enligt Västra Götalandsregionens prioriteringsordning.


För vaccination mot Covid-19 boka tid hos oss via 1177.
          
     Vill du boka tid via 1177                                                                                                Innan du bokar tid behöver du
   Nya tider läggs ut löpande.                                                                                            ta del av hälsodeklarationen
HÄR                                                                                                                                                 HÄR

Vi erbjuder Covid vaccination

* OBS! Om du står på blodförtunnande medicin eller haft allvarliga allergier eller reaktioner på läkemedel tidigare så ska du istället boka via vår växeltelefon, 031-39 39 800 (knappval 2). Det är för att vi ska kunna utföra vaccineringen på ett säkert sätt som vi behöver prata med dig i samband med att vi bokar in dig.
Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023

Du behöver även ha en ifylld hälsodeklaration med dig vid vaccineringen. Den skriver du ut från vår hemsida. Har du inga utskriftsmöjligheter, så kommer det även finnas deklarationer vid vaccineringstillfället

Rekommendationer för vaccination mot covid-19
Här följer myndighetens rekommendationer för olika åldersgrupper och riskgrupper. Rekommendationerna gäller från och med 1 oktober 2023 och som längst till och med 29 februari 2024.

Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer utan nedsättning av immunförsvaret få en fullständig vaccination av en dos vaccin, som alltså inte längre behöver upprepas i en så kallad primärvaccinationsserie.

80 år och äldre, samt boende på SÄBO
Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.
Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

65–79 år och personer i medicinsk riskgrupp från 18 år (för lista på medicinska riskgrupper se nedan)
Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023. En person i denna grupp som haft verifierad covid-19 efter 1 augusti 2023 har ett gott skydd mot svår covid-19 och kan avstå sin vaccindos inför vintersäsongen 2023/2024, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos.
Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

50–64 år
Ovaccinerade personer i åldern 50-64 rekommenderas en dos vaccin under hösten/vintern 2023.
För vaccinerade personer i åldern 50-64 år finns ingen rekommendation om ytterligare vaccination under hösten/vintern 2023. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

18–49 år
För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om vaccination. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

Under 18 år
Sedan den 1 november 2022 är den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 till barn och unga mellan 12 och 17 år borttagen. Detta grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och ungdomar under 18 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare. Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer detta kan vara aktuellt. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

Riskgrupper
För barn som anses ha högre risk för allvarlig covid-19 gör behandlande läkare en individuell bedömning och ordination för vaccination mot covid-19.
Personer över 18 år och som befinner sig i riskgrupper för allvarlig covid-19 rekommenderas vaccination mot covid-19:

• Gravida oavsett ålder efter graviditetsvecka 12.
• Vuxna med följande sjukdomar eller tillstånd:
• Kronisk hjärt- kärlsjukdom inklusive stroke och högt blodtryck.
• Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma.
• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
• Kronisk lever- eller njursvikt.
• Diabetes mellitus typ 1 och 2.
• Generellt nedsatt fysisk hälsa på grund av demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom.
• Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Downs syndrom.

Tänk på att:
Vaccinationen är gratis. Om du uteblir från din bokade vaccinationstid debiteras du 300 kr.
Medtag legitimation.
Om möjligt - ta med ifylld Hälsodeklaration. Hälsodeklarationen på flera språk här.
Om du medicinerar med Waran ber vi dig ta med senaste PK-värde.
Boka av om du är sjuk/förkyld.
Frågor?
För allmän information om vaccination läs på 1177.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Covid-19 Vaccin Måndag, Onsdag & Fredag Kl. 15:00 - 16:00 
           Boka själv via 1177.se eller ring för tidsbokning

 Patienter med feber, förkylning och influensaliknande symtom hänvisar vi strikt till att kontakta oss på telefon:
031-39 39 800.


Vi är en vårdcentral i Kyrkbyn i Göteborg.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Kvalitetssäkring och Ledningssystem
© Copyright 2018 - lhkb - All Rights Reserved
HEM

Created by WebByAnnie.com